انواع سرویس و تعرفه اینترنت وایرلس آرشام

اینترنت پرسرعت حجمی

مخصوص مشترکان کم مصرف یا کسانیکه بصورت موقت برای یک مکان نیاز به اینترنت دارند.

اینترنت پرسرعت نامحدود

مناسب برای مشترکان پرمصرف با تعداد زیاد کاربر همزمان

اینترنت پرسرعت اختصاصی

اینترنت پرسرعت اختصاصی راهکاری برای شرکتها، کارخانجات و سازمانهای بزرگ