• تماس با موج رسانه آرشام

آدرس شرکت:

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم جنوبی، واحد ۱۰۱۳

تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۰۳۰۵۳۵ – ۰۲۱۴۴۰۳۰۵۳۶

کد پستی: ۱۴۷۱۷۹۱۸۵۴

آدرس وب سایت: http://arshamnet.ir

آدرس ایمیل: info@arshamnet.ir

آدرس شعبه پرند:

تهران، شهر جدید پرند، شهرک آفتاب، بلوار امام رضا، خیابان اعلم الهدی، خیابان نجفی رستگار، فرعی زنبق ۱، بلوک B99، طبقه دوازدهم، واحد ۵۰

کد پستی شعبه پرند: ۱۸۹۹۷۷۶۱۹۳